Jak provádíme vertikutaci správně?
 

Trávník upravte sekačkou na výšku 3 až 4 cm. Nože vertikutátoru nastavte tak, aby se pouze dotýkaly půdy. Nastavení provádějte bez chodu motoru pokud možno na rovné ploše (beton, dlažba).
Příliš hluboká vertikutace poškozuje kořenový systém i rostliny samotné a navíc jsou motor i nože vystaveny nadměrnému zatížení a opotřebovávají se. Nejvhodnější pro vertikutaci je ne příliš mokrý trávník asi 2 dny po posledním dešti.
Vertikutaci provádějte pás po pásu v podélném směru. Doporučená hloubka vertikutace je 2 – 3 mm, to znamená, že se nože půdy jen lehce dotýkají.
Vertikutace nemá nic společného s úpravou půdy ! Při obnově trávníku, kdy uvažujete o dosevu celé plochy, nastavte nože o něco hlouběji a vertikutátor veďte v podélném i příčném směru. Pro dosev či aplikaci speciálního hnojiva na trávník doporučujeme využít předností aplikačních vozíků WOLF-Garten.